Přejít k hlavnímu obsahu

Informační systémy levně, funkčně, rychle a profesionálně

Hledat
Domovská stránka
Ukázkový web
  
Informační systémy levně, funkčně, rychle a profesionálně > Reference  

 
Ondřej Pasch působí jako externí školitel SharePoint technologie
 

Autorská kniha dočasně vyprodaná
Autorská e-kniha k zakoupení zde
 

Autorská kniha již nedostupná
Společnost PZKLogo reference
Řešení: Zpracování workflow od obdržení objednávky až po dokončení realizace
Společnost PZK řešila problém s procesováním zakázek. Zakázky byly přijímány různým způsobem a jejich realizace nebyla monitorovatelná.
Zavedli jsme jednotné úložiště a nastavili pracovní procesy, které společně s rozdělenými formuláři hlídaly koloběh zakázky, dělení do správných oddělení, zápis postupu prací na zakázkách až do úplného ukončení zakázek.
Společnost StavospolLogo reference
Řešení: Propojení Navision s knihovnou Sharepoint
Stavospol je prodejní společnost s množstvím poboček.
Interní informační systém jednak zpřehlednil strukturu firmy, umožnil jednotlivým oddělením komunikaci přes všechny pobočky a jako jednen z benefitů využil dokumentového úložiště WSS jako sklad dokumentů vážících se k zákazníkům. Na pobočce tak má každý prodávající ze systému Navision přehled o závazcích zákazníka a jeho smlouvách se společností.
Společnost Providen financialsLogo reference
Řešení: Vlastní layout s vícejazyčnými informacemi
Společnost Provident financials má zahraničního vlastníka a pobočky po celé Evropě. Proto bylo při budování informačního systému nutné informace sdílet vícejazyčně.
Vytvořili jsme takové prostředí, které umožnilo zadávat informaci ve více jazycích zároveň, ale presentovat ji separátně po jednotlivých jazycích v celku jako samostantý portál.
Dalším zásadním krokem bylo celkové přebudování barevného schematu, fontů a rozložení stránek tak, aby vyhovovaly firemnímu layoutu.
Společnost VOŠ a SŠ ŠtětíLogo reference
Řešení: Implementace Office SharePoint server s přístupem z internetu
 
Soukromá Vyšší odborná škola a Střední škola Štětí se velmi aktivně zaměřuje na nové technologie. Za cíl si dala vytvoření informačního média pro učitele ale také žáky a jejich rodiče.
Vybudovali jsme strukturovaný portál s přehlednou "vstupní branou".
Společnost ACCENTURELogo reference
Řešení: Migrace WSS2 na WSS3 a kompletní změna layout
Mezinárodní společnost ACCENTURE má celý informační systém v angličtině, problém nastal v nemožnosti přístupu na server a použití migračních nástrojů. I tak se podařilo migraci dokončit.
Kromě prosté migrace došlo k reorganizaci celého informačního média, rozdělení informací na logické celky v jednotlivých odděleních, doplnění několika aplikacemi a speciálními pohledy pro lepší presentaci informací.
Společnost Zoner softwareLogo reference
Řešení: Plnohodnotný internetový hosting WSS
Zoner software byl osloven s nabídkou rozšířit portfolio nabízených internetových služeb. SharePoint totiž není jen portál. V podstatě to může být jak interní, tak i internetové informační médium. Jako je to například na těchto stránkách.
Zoner software tedy nyní na svém portálu Czechia nabízí WSS hosting s centrální administrací, zkušební variantou a bezpečnostním zálohováním.
Společnost arvato servicesLogo reference
Řešení: Komplexní řešení pro řízení společnosti o několika projektech
Call centrum společnosti arvato services v Brně je řízeno projektově. Každý projekt má vyhrazenou část informačního systému, avšak komplexně musí být všechny části propojeny tak, aby byla celá společnost srozumitelná pro centrální management. Na firemním portále bylo využito několik aplikací jako je telefonní seznam, docházkový systém, blokace aktivit a jazykových kursů, objednávka obědů, reportovací aplikace atd..
Společnost OdekoLogo reference
Řešení: Document management systém na míru
Ukrajinská společnost ODEKO požadovala vytvoření systém managementu dokumentů. Je to poskytovatel kabelové televize a zásadní je pro ni elektronizace veškerých dokumentů zákazníků z jednotlivých oblastí.
Systém se skládá ze tří částí
- přispěvatelský, kde dokumentátoři zakládají dokumenty
- editační, kde je možné atributy dokumentů měnit a opravovat
- vyhledávací, kde přes několik filtrů uživatel nalézá dokumenty relevantní a požadované.
Společnost Bonar s.r.o.Logo reference
Řešení: Externí správa, intranet
Společnost Bonar je příkladem společnosti, kde zajišťujeme celkový IT servis. Je to jednak externí správa, ale také budování informačního systému. Zatím posledním krorem je vytvoření zákaznického rozhraní HelpDesku
Společnost PMT BrnoLogo reference
Řešení: Externí správa a pacientský rezervační informační systém
Prime Medical Technologies Brno je klinika magnetické rezonance. Od počátku byla hlavní aktivitou pacientská databáze s možností rezervace ordinačního času, přehled o lékařích odesílajících pacienty a marketingové výstupy z databáze. Další činností je externí správa IT.
Společnost SynergaLogo reference
Řešení: Rozsáhlá rozšíření základních funkcí IS
Společnost aktivně využívá pro své řízení IS postavený na technologii SharePoint. Externí spolupráce spočívá v budování nadstaveb nad základními funkcemi informačního portálu. Jen pro příklad jsou to mezistřediskové přidělování a sledování úkolů, úložiště záloh vlastních SW komponent, sofistikované řízení projektů a mnoho dalších.
Společnost Vodárenská akciová společnostLogo reference
Řešení: Převzetí projektu informačního systému
VAS si nechala zavádět IS postavený na technologii SharePoint jednou nejmenovanou pražskou společností. V období jednoho roku se však rozhodla služby této společnosti vypovědět a celý intranetový portál byl tak převzat. Byly dokončeny zásadní funkce, opravena a nahrazena nefunkční řešení a systém uveden do stavu odpovídajícího požadavkům zákazníka. Dále jsou vyvýjeny nadstavby podle aktuálních požadavků. Příkladem je jídelní lístek, sledování korespondence a další.
Společnost StavospolLogo reference
Řešení: Množství menších rozvojových projektů IS
Po zavedení informačního systému se začaly objevovat oblasti, které Stavospol neuměl řešit, nebo naopak shledal jejich řešení v zavedení do IS. Z velké řady dílčích projektů můžeme jmenovat 
* měsíční zobrazení jubileí životních nebo délky práce pro Stavospol
 * knihovna s automatizovanou půjčovnou
 * měsíční reporty docházkového systému
 * komunikační platforma při sjednávání, distribuci a sledování účasti na rozvojových školeních
 * systém potvrzování seznámení se směrnicemi
Společnost GopasLogo reference
Řešení: Oficiální kurzy MOC10174B - instalace a správa MS SharePoint server 2010
Pro společnost Gopas zajišťujeme školení kurzu 10174B. Školení probíhá v Praze, Brně nebo Bratislavě. Více informací najdete na webu společnosti Gopas
Společnost Vodárenská akciová společnostLogo reference
Řešení: Upgrade na SharePoint Foundation 2010
Samostatným projektem byl upgrade informačního portálu z verze 2007 na verzi 2010.
Upgrade proběhl bez větších komplikací, byly nahrazeny některé sekvence procesů a některé byly rozšířeny.
Ihned od počátku provozu nového portálu bylo využito PowerShellu k automatizaci odmazávání starých záznamů, aby se nezahlcovala databáze a přesunu desítek záznamů týdně do archivu, aby přístup uživatelů k aktuálním záznamům byl co nejrychlejší.
Společnost Lesy ČR, s.p.Logo reference
Řešení: Participace na projektu Informačního systému pro Lesy ČR, s.p.
Jedna z největších implementací Microsoft SharePoint Serveru 2007 v ČR.
Participace zahrnovala práci na
  • interní instanci SharePointu - řízení týmu programátorů na aplikacích v interním nasazení SharePointu, nasazení Content deploymentu na publikaci dat těchto aplikací do internetové instance SharePointu
  • webové instanci SharePointu (www.lesycr.cz) - nasazování webových částí a jejich customizace dle grafického stylování grafika, školení správce webového rozhraní, nasazení horní a levé navigace pro zajištění logiky jejího procházení.
Společnost Mapei, spol. s r.o.Logo reference
Řešení: Převzetí portálu, cílený rozvoj a upgrade na SharePoint Foundation 2010
Společnost Mapei rozvíjela intranet vesměs vlastními silami. V určitém okamžiku se Quality manager rozhodl celé řešení předat k vybudování silného firemního nástroje pro sdílení obchodních informací a také zákaznických dat.
Vznikly dvě části, z nichž http://bl.mapei.cz je designovaná pro publikaci technických dokumentů výrobků ve webovém designu, interní portál je z internetu přístupný pouze zaměstnancům s ochranou protokolu HTTPS.
Následuje upgrade z verze 2007 na verzi 2010, přepis a optimalizace některých procesů a využití nových vlastností SharePoint Foundation 2010.
Společnost SvazikoLogo reference
Řešení: Inteligentní importy ceníků, hledání nejlepší ceny, množství dílčích projektů
Ve společnosti Svaziko byl prvním projektem import ceníků od různých výrobců do jednotného systému s možností parametricky prohledávat databázi a vybírat nejlepší ceny výrobku.
Dalším projektem byla komplexní agenda odběratele spojovacího materiálu, kde se k jednotlivým součástkám pojí množství agend, jako jsou příjmy, reklamace, certifikace apod. Vše v jednotném rozhraní, přehlední a funkční.
Společnost CCVLogo reference
Řešení: Informační portály pro zákazníky
CCV řeší u mnoha svých zákazníků obchodní procesy - fakturace, dodací listy apod. SharePoint pak slouží k uchovávání dokumentů, vyhledávání, cíl při odkazování z Microsoft Navision. SharePoint ale také úspěšně rozšiřuje elektronizaci informací, řeší klíčové i méně náročné úkoly v podobě aplikací např. adaptačních plánů, OOPP, evidence, adresáře apod. Pro management je to nenahraditelný nástroj
Společnost Asseco solutionsLogo reference
Řešení: Projekty pro městské úřady
Asseco solutoins je úspěšným dodavatelem informačního portálu úředníka pro městské úřady v ČR. Pomocí SharePointu je dodávána požadovaná funkcionalita pro evidenci nařízení zaměstnanců vč. potvrzování seznámení, jsou řešeny agendy kontaktů, dokumentů úřadu. Městské úřady tak získávají nenahraditelný nástroj pro zjednodušení práce, její zpřehlednění a lepší řízení běhu svých pracovišť.
Společnost Ness SlovakiaLogo reference
Řešení: Participace na projektu elektronizace zdravotnictví SR - eHealth
Zdravotnický portál Slovenské republiky je budován na technologii SharePoint a pro zdárný průběh bylo třeba zajistit odbornou konzultační činnost. Kromě odborné podpory je na tomto projektu využito znalostí operačních systémů platformy Windows, jejich služeb a aplikace těchto znalostí při itegraci řešení elektronického portálu pacientů.
Společnost PRO-DOMALogo reference
Řešení: Kompletní vybudování informačního systému
Kompletní projekt realizace informačního systému od instalace serverů, návrh struktury, implementace množství aplikací, zcela nově vybudované prostředí Moje pobočka, Můj profil. Integrace s NAVision a dalšími systémy. Projekt stále probíhá, započal v r. 2014 a je postaven na verzi SharePoint Foundation 2010